The cultural and linguistic entanglement of social attributions in the areas of morality and epistemology

Gut. A. (2018) Kulturowo-językowe uwikłanie atrybucji społecznych w obszarze moralności i epistemologii (The cultural and linguistic entanglement of social attributions in the areas of morality and epistemology), in: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów—Chiny, Korea, Japonia, in: Rocznik 2016/2017, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. ISBN: 978-83-65886-41-5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *