Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury

Wydział Filozofii i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zapraszają 22 listopada 2016 r. na konferencję pt.

Filozofować eksperymentalnie
– Umysł w świecie kultury

Obrady odbywać się będę w sali 208 Gmachu Głównego KUL

Program konferencji

 • 9.00 Otwarcie konferencji –  Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 • 9.15 Arkadiusz Gut, Prowadzone badania międzykulturowe w ramach grantu Harmonia 6. Prezentacja danych ukazujących uwikłanie sądów moralnych w świat przekonań ontologicznych na temat duszy
 • 9.30 Zbysław Muszyński (UMCS) Praktyki narracyjne jako podstawa współdzielenia procesów poznawczych
 • 10.15  Adrianna Schetz (Usz), Ewolucyjne uwarunkowania kompetencji językowej
 • 11.00 Mieszko Tałasiewicz (UW), Skąd się bierze filozofia? O analizie pojęć, intuicji i eksperymentach filozoficznych
  • 11.45  Przerwa na kawę
 • 12.00 Maciej St. Zięba  (KUL),  Czy (i na ile) natura ludzka umożliwia/gwarantuje/funduje zrozumienie między ludźmi? Stanowisko neokonfucjańskie
 • 12.45 Zbigniew Wróblewski (KUL), Kulturowe uwarunkowania religijnych pojęć mentalnych
  • 13.30 Obiad
 • 14.30  Arkadiusz Gut,  Joanna Afek (KUL), Kulturowe czynniki (z wczesnej edukacji dziecięcej) tłumaczące różnice w systemie mindreadingu u dzieci z odmiennych grup etnicznych
 • 15.00 Andrzej Kapusta (UMCS), Umysł, kultura i podatność na zranienie
  • 15.30  Przerwa na kawę
 • 15.45 Monika Chylińska – Dlaczego Chińczycy osiągają słabe wyniki w zachodnich testach twórczego myślenia? Czyli słów kilka o rozumieniu kreatywności w kulturach Wschodu
 • 16.15 Nastazja Stoch – Czy dualizm jest uniwersalny? Umysł-ciało problem w filozofii chińskiej
 • 16.45 Robert Mirski – Współczesne trudności i wyzwania w myśleniu o mindreadingu – perspektywa międzykulturowa
 • 17.15 Krzysztof Sękowski – Funkcje właściwe a normatywność intuicji epistemicznych
  • 17.45 Zamknięcie konferencji

 

Konferencja i workshop są dofinansowane grantem Harmonia 6 Narodowego Centrum Nauki pt. Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym (UMO 2014/14/M/HS1/00436 na lata 2015-2018).