Michał Wilczewski

Michał Wilczewski
Michał Wilczewski

Michał Wilczewski

Zatrudnienie

 • Adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2013-
 • Badacz wizytujący w Department of Management, Society and Communication w Copenhagen Business School, Frederiksberg (Dania), 2016-

Doświadczenie zawodowe

 • Lektor języka angielskiego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Administracji, filia w Iławie, 2007-2013
 • Doktorant/ wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2008-2012
 • Wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Iławie, 2010-2011

Inne miejsca pracy

 • Lektor w Iławskiej Izbie Gospodarczej, 2005-2013
 • Lektor in-company w Swedwood Poland Ltd., 2011-2012
 • Tłumacz w Publishing Office 69 w Olsztynie, 2007-2008
 • Lektor w Akademii Nauki w Iławie, 2005-2008
 • Nauczyciel j. ang. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, 2005-2008

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, doktorat z językoznawstwa (językoznawstwo komunikacyjne, pragmatyka językowa, język mediów masowych), 2008-2012
 • Educational Testing Service (ETS) Global BV w Warszawie, egzaminator TOEIC & TOEFL, 2009
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej i translatoryki, 2005-2007
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, stopień licencjata w zakresie filologii angielskiej i językoznawstwa kognitywnego, 2002-2005
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie, dyplom nauczycielski, 2002-2005

Funkcje redakcyjne

Inne funkcje

 • Członek Research Center for Business Communication Audit (RC-BCA), Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, 2013-
 • Koordynator dydaktyki języka angielskiego (III r. lic.), Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, 2013-

Stypendia i granty

 • Program “Mobilność Plus” (IV edycja) MNiSW (nr 1310/MOB/IV/2015/0): Realizacja badań nad wpływem czynników kulturowych na proces komunikacji interkulturowej w przedsiębiorstwie globalnym; badania w Department of Management, Society and Communication w Copenhagen Business School;
 • Grant NCN w ramach konkursu Harmonia 6 (nr UMO-2014/14/M/HS1/00436): Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu społecznym”. Kierownik projektu: Arkadiusz Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie); partnerzy: Michał Wilczewski (Uniwersytet Warszawski), Him Cheung (Chinese University of Hong Kong), Bożena Tieszen (University of Wisconsin-Milwaukee), Gang Zhao, Andrzej Ruszer (Beijing Foreign Studies University);
 • 2017 Summer Fellow of the Maastricht University Hofstede Chair and Aarhus University Department of Management; przeprowadzenie badania międzykulturowego we współpracy z prof. Markiem F. Petersonem (Maastricht University) i prof. Mikaelem Søndergaardem (Aarhus University).

Badania

 • Komunikacja interkulturowa (w przedsiębiorstwach międzynarodowych), badania międzykulturowe
 • Badania psycholeksykalne (osobowość marki)
 • Językoznawstwo komunikacyjne

Dydaktyka

 • English for Special Purposes
 • Legal English
 • Seminaria licencjackie/magisterskie w zakresie komunikacji interkulturowej, dyskursów specjalistycznych, medialnych, itd.

Działalność społeczna

 • Fundacja Pro Liberis et Arte, 2014-