Katarzyna Pejda

Katarzyna Pejda
Katarzyna Pejda

Wykształcenie

 • 2006 – 2013: doktorat w zakresie nauk humanistycznych, literaturoznawstwo sinologiczne, temat rozprawy „Obraz moralności w Analektach Konfucjusza. Wzór osobowy junzi w relacji ren”, promotor: prof. dr hab. Lidia Kasarełło
 • 1992 – 2001: dzienne studia magisterskie w Zakładzie Sinologii Instytutu Orientalistycznego UW, magisterium na kierunku kulturoznawstwo, sinologia: „Podobieństwa i aluzje. Motywy Li Shangyina w  poezji Wen Yiduo”, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Słupski
 • 1988 – 1991: XVII liceum ogólnokształcące im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, klasa o profilu humanistycznym:
 • 1981 – 1988: szkoła podstawowa nr 220 w Warszawie

Stypendia

 • 1998 – 1999: roczny kurs językowy Taipei Normal University, Tajwan
 • 1995 – 1996: roczny kurs językowy Beijing Normal University, ChRL

Doświadczenie zawodowe

 • 2013 do chwili obecnej: adiunkt w Katedrze Sinologii WH KUL
 • 2006 – 2013: doktorantka Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW.
  • zajęcia dydaktyczne: Wstęp do wybranych zagadnień filozofii chińskiej (wykład), Współczesny Język Chiński (ćwiczenia dla lat I – II studiów I stopnia).
  • koordynacja studiów niestacjonarnych (sporządzanie kosztorysów i rozliczeń) oraz pełnienie funkcji opiekuna studentów studiów niestacjonarnych.
  • koordynacja i realizacja grantów bibliotecznych przyznawanych przez CCK w Zakładzie Sinologii UW.
  • współorganizacja posiedzenia komisji regionalnej CCK w Warszawie.

Znajomość języków obcych

 • Język chiński: bardzo dobra
 • Język angielski: bardzo dobra
 • Język rosyjski: słaba