Joanna Afek

Wykształcenie

  • 2008-2014 Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa chińskiego
  • 2004-2008 Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr sinologii
  • 1995-2002 Warszawa Uniwersytet Warszawski mgr socjologii
  • 1999-2000 Nankin Uniwersytet Nankiński kurs językowy

Doświadczenie zawodowe

  • 2016 – obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej adiunkt
  • 2014 – obecnie Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katedra Sinologii adiunkt
  • 2006 – 2012 Warszawa Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Zakład Doskonalenia Zawodowego; lektor języka chińskiego

Publikacje

  • (współ.: Dorota Krupa), Biznesowe aspekty funkcjonowania chińskich klinik poporodowych – analiza socjologiczno-ekonomiczna. Kultura i Edukacja, 2015, (w druku).
  • Chińskie tradycyjne praktyki magiczne na rzecz osiągnięcia i utrzymania bogactwa. Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka, 2015, t. 18, s. 129-145 (ISSN: 1643-692X).
  • (współ.: Dorota Krupa, Damian Walczak), Opieka nad osobami starszymi w Chinach w kontekście solidarności międzypokoleniowej. Roczniki Humanistyczne, 2015, t. 63, s. 21-36 (ISSN: 0035-7707)