Cultural Readings of Literature: Social Parameters in Evaluation of Literary Characters (the Case of Wokulski)

Gut A., Zhao Gang, Ruszer A. (2018), Cultural Readings of Literature: Social Parameters in Evaluation of Literary Characters (the Case of Wokulski) /Kulturowe Czytanie Literatury Społeczne Parametry Ewaluacji Bohatera Literackiego (przypadek Wokulskiego)/ in: Annals of Arts (Roczniki Humanistyczne); Tom LXVI, 9 – 2018; DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.9-8 pp. 161-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *