Cultural conditions for the reception of a literary work. A review of contemporary research

Gut A., (2018), Kulturowe uwarunkowania odbioru dzieła literackiego – przegląd współczesnych badań (Cultural conditions for the reception of a literary work. A review of contemporary research) at: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów: Chiny-Korea, Japonia- Rocznik 2018/2019, red. Yongdeog Kim, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, pp. 147-162.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *