Participation in conferences

2018 Gut A, Macheta K., Him Cheung, Pons F., poster: The Child’s Emotions and Theory of Mind understanding: A Developmental Trajectory, at 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society The Dynamics of Development: Process, (Inter-)Action, & Complexity Amsterdam, The Netherlands, 31 May – 2 June, 2018; https://www.jps2018.com/ Wróblewski Z., Dutkowska A., presentation: Jakie umysły […]

Understanding Social Cognition. Trends in Interdisciplinary Studies. Special Session on Mindreading

W ramach organizowanej w dniach 20-22 października 2017 r. III Konferencji Avant. Trends in Interdisciplinary Studies pt. Understanding Social Cognition Wydział Filozofii i Kognitywistyka KUL zapraszają w sobotę, 21 października, na specjalną konferencję mindreadingowi. Special Session on Mindreading Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się: Francisco Pons, Arkadiusz Gut, Małgorzata Stępień-Nycz, Marta Białecka-Pikul, Albert Newen, Tik-Sze […]

Cultural and environmental factors in socio-cognitive development

Cultural and environmental factors in socio-cognitive development Program 22/11/2018 Thursday, Room CTW-220 11:00 | prof. Monika Walczak (Dean of the Philosophy Department, The John Paul II Catholic University of Lublin) – Opening 11:15 | Marco Fenici (Bilkent University, Turkey) – Constructing a Theory of Mind: A Socio-cultural Approach 12:30 | A. Gut, Him Cheung, O. […]

Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu

  Arkadiusz Gut Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków 2016, s. 715-758 Wprowadzenie Przystępując do opisania problematyki czytania umysłu, zacznijmy nasze rozważania od kilku spostrzeżeń. Atrybucja stanów mentalnych – rozważanie i wnioskowanie, co myślą i czują inni – jest tym typem aktywności, w którą jesteśmy zaangażowani niemal każdego dnia. Kiedy […]