Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu

  Arkadiusz Gut Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków 2016, s. 715-758 Wprowadzenie Przystępując do opisania problematyki czytania umysłu, zacznijmy nasze rozważania od kilku spostrzeżeń. Atrybucja stanów mentalnych – rozważanie i wnioskowanie, co myślą i czują inni – jest tym typem aktywności, w którą jesteśmy zaangażowani niemal każdego dnia. Kiedy […]

Theory of mind and conceptual enrichment: What makes the intensionality task more difficult than the false belief task?

  Arkadiusz Gut  & Maciej Haman Theory of mind and conceptual enrichment: What makes the intensionality task more difficult than the false belief task? Poster został zaprezentowany na konferencji na konferencji Places and Spaces in Children’s Lives, 46th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, Chicago, USA 9-11 June, 2016 http://www.piaget.org/Symposium/2016/program.html   RESEARCH OBJECTIVE Opacity is commonly […]

Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury

Wydział Filozofii i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają 22 listopada 2016 r. na konferencję pt. Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury Obrady odbywać się będę w sali 208 Gmachu Głównego KUL Program konferencji 9.00 Otwarcie konferencji –  Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL 9.15 Arkadiusz Gut, Prowadzone badania międzykulturowe […]

Is mindreading a universal or culture-specific construct?

Arkadiusz Gut & Michał Wilczewski Is mindreading a universal or culture-specific construct? Poster przedsatwiony na EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science EAP COGSCI 2015, 10th Asian Pacific Torino, Italy, September 25-27, 2015. http://ceur-ws.org/Vol-1419/ We attempt to discuss the extent to which mindreading capability is culture-dependent, and to determine if cultural differences impose systematic differences in the trajectory […]

Evidence

    We attempt to discuss the extent to which mindreading capability is culture-dependent, and to determine if cultural differences impose systematic differences in the trajectory of mindreading development and the functioning of that capability in adulthood. The account we are building up here focuses on the issue of whether culture-specific factors (esp. language, narrative […]

Linguistic and Cultural Contexts in the Functioning and Development of the Mindreading System

  ARKADIUSZ GUT & ROBERT MIRSKI & FAN ZHENXU Linguistic and Cultural Contexts in the Functioning and Development of the Mindreading System Poster prezentowany był na  link do konferencji  The 1st Context, Cognition and Communication Conference. Context dependence in language, action and cognition. Warszawa  15-18 of June 2016 http://ccc-conference.org/ http://ccc-conference.org/book_of_abstracts.pdf In my presentation, I am going to […]