Nasz zespół

Arkadiusz Gut

Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt pt.  Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u. Prowadzi Funację Pro Liberis et Arte, (https://pl-pl.facebook.com/fundacjaproliberisetarte). Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Prof. Arkadiusz Gut (KUL)

Wydział Filozofii

PhD: Filozofia i Psychologia

kupisa@kul.lublin.pl

arekgut2001@gmail.com

 

Arkadiusz Gut

Książki

  1. O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem (seria wydawnicza Umysł: Prace z Filozofii i Kognitywistyki, TN KUL, Lublin 2009
  1. Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2005, ss. 414

Books

  1. Gut A., Wróblewski Z. (2015) (red.), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, Wydawnictwo KUL. Lublin  (In search of the distinguishing factors of human nature) 
  2. O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem (seria wydawnicza Umysł: Prace z Filozofii i Kognitywistyki, TN KUL, Lublin 2009 (On the Relationship between thought and language. A critical study of approaches that identify thought with language) 

    Today there is no philosopher, psychologist or linguist who would not be intrigued by the relationship between thought and language, and who would not ask the following questions: Can the natural language we speak influence the way we think? Do grammatical and lexical aspects of a particular linguistic system organize the thought processes of its users? How much of what is unique about the human mind is owed to language? How far is our capacity for thinking dependent upon our ability to communicate in a public language? Does the language which we speak shape or constrain thoughts that we are capable of entertaining?

  3. Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej,  Wydawnictwo KUL, Lublin, 2005, ss. 414. Gottlob Frege and Problems of Contemporary Philosophy 

    The renaissance of Frege’s ideas observed from the fifties and sixties of the XX century has became a permanent element of any systematic and historical research in contemporary philosophy. Frege is now included into the pantheon of greatest philosophers, and his name is  spoken together with the names of Aristotle, Leibniz, Kant and  Russell. When  Frege’s achievements are talked over, his special contribution to the development of the philosophy of language is generally recognized. This contribution includes: a  theory of names, a distinction between names and functional expressions, a theory of semantical functions, a fundamental distinction between sense and denotation, a theory of propositional contexts, views on the meaning of personal pronouns and of indexical expressions, considerations concerning a decomposition of sentences and many other issues. Even more now than in the past his achievements in logic are emphasized. Some special attention is paid not only to the propositional calculus and the predicate calculus which Frege developed, but also to his considerations concerning the subject-matter of logic, the objectivity of logical laws or the distinction between laws of logic and that of nature. In the philosophy of mathematics,  apart from the program of logicism, a special attention is given to his view that the prediction of a number (in the context of answering the question how much of it there is?) contains the statement on a concept. Also Frege’s anti-psychologism and anti-empiricism in mathematics is now widely discussed with a special emphasis on the context-principle and extended theory of second order predication found in his Grundlagen der Arithmetik.