Artykuły

2016

  1. Gut A. (2016), Badania rozwojowe i kognitywne nad czytaniem umysłu w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków, s. 715-758
  2. Gut A., Wilczewski M. (2016) “The role of language in the emergence of mature belief reasoning” in: M. Hinton (ed.) Linguistics and Philosophy of Language, Peter Lang – International Academic Publisher, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, p. 209-238.
  3. Gut A., Mirski R., (2016) In Search of a Theory: The Interpretative Challenge of Empirical Findings on Cultural Variance in Mindreading” in: Studies in Logic and Grammar and Rhetoric, 48(61) 2016, pp. 201-230 [H index 5; ERIH 15] DOI: 10.1515/slgr-2016-0063
  4. Chylińska M., O głównych dylematach filozofii twórczości. Ujęcie syntetyczne z uwzględnieniem badań współczesnych. Roczniki Filozoficzne, 64, 2, (2016) 109-140.

 

2015

  1. Gut, A., Wilczewski M., (2015) Is mindreading universal or cultural specific construct? W: G. Airenti, B. G. Bara, G. Sandini, M. Cruciani (eds.) Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science: CEUR-WS.org, 2015. [doi], Volume 1419, s. 499-505 ISSN 16130073 (H index 18)
  2. Gut A. Wilczewski M.,(2015) Porównawcze badania kognitywne. O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie społeczne. (Comparative Research in the Scope of the Influence of Culture-Specific Factors on Social Cognition) w: (red.) K. Morita, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów—Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2014/2015, Tokio: TUFS, s.117-136
  3. Gut, A., Wilczewski, M. (2015). "Chinese Dream (中国梦)—Kolektywistyczny Konstrukt Ucieleśniający Ducha Współczesnych Chin." (‘Chinese Dream (中国梦)—Collectivistic Construct Embodying the Spirit of Contemporary China’) Zeszyty Prasoznawcze. T. 58, 3(223) (ERIH PLUS 14)
  4. Gut A., (2015), Umysł podróżujący, w: Filozofuj, n. 2, s. 48-49.
  5. Gut A., (2015), Kulturowe odkrywanie innych umysłów, w: Filozofuj, n. 4 s. 36-37.